News

 

Проект “ПРОАКТИВА – жени двигатели на економијата“, кофинансиран од Министерство за економија

Тимот на проектот “ ПРОАКТИВА- жени двигатели на економијата“ со задоволство поканува претставник од вашата организација на обуките посветени на жени претприемачки, кои ќе се одржат на 23.02.2018, 26.02.2018, 1.03.2018,5.03.2018, 9.03.2018 од 15:00-21:00, во сала за состаноци -Комитет, Куманово.
Aктивностите ќе се реализираат според планот кој го има изготвено тимот на проектот “ПРОАКТИВА- жени двигатели на економијата“. Сите заинтересирани за збогатување на своите вештини, вмрежување со најуспешните жени од бизнис секторот повелете. Сертификати за најуспешните. За подетални информации на маил unikumkos@yahoo.com  или unikumkos@gmail.com, fb Unikumkos

Со потполнување на Прашалникот  станувате потенцијален учесник на обуките за  унапредување на претприемачките вештини кај жените. Можете да го преземете од тука :Прашалник