Проектот е кофинансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка ИПА Интерег (Interreg-IPA CBC Bulgaria–the forme Yugoslav Republic of Macedonia Programme)

 

 

view page

Фотографија на Femterprise.

Информации за проектот “FEMTERPRISE – Промовирање на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемничкиот потенцијал на младите женикофинансиран од Европската унија преку Програмата ИнтерегИПА за прекугранична соработка БългарияМакедонија

Женската креативност и претприемачки потенцијал се недоволно искористен извор на економски раст и работни места, кој треба да биде доразвиен и популаризиран кај потенцијалните инвеститори во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија. Тешкотиите со кои се соочуваат бугарските и македонските жени претприемачи често се поврзани со недостатокот на пристап до финансирање и информации, вклучувајќи ги и алатките за работа во мрежа, познавања на правната и регулаторна рамка за претприемништвото, дефицит на знаење и вештини за управување и ниски нивоа на менторска поддршка. Понудените услуги за поддршка на   старт-ап бизниси не се со потребниот квалитет и не достигнуваат до сите  кои имаат потреба од истите. Исто така постои и широко распространета култура која не ги  препознава најуспешните (жени) претприемачи како модели.

Проектот FEMTERPRISE се стреми да обезбеди поддржувачка креативна средина за 30 млади жени со претприемачки потенцијал со цел тие да создадат свои социјални претпријатија и на тој начин да обезбедат иновативни и одржливи решенија за социјалните и еколошките проблеми во пограничниот регион на Бугарија и Македонија. Во создавањето на своите претпријатија учесничките ќе бидат помагани и советувани од широка мрежа на ментори, експерти и потенцијални инвеститори.

Главната цел на проектот е да ги подобри условите за бизнис развој во прекуграничниот регион како применлив иновативен пристап кон зајакнување на претприемачкиот капацитет на жени на возраст 18-29 години и стимулирање на создавањето на социјални претпријатија.

Оваа цел ќе биде постигната преку:

1) Создавање на одржлива прекугранична FEMTERPRISE мрежа на жените претприемачи;

2) Зајакнување на претприемачкиот капацитет и создавање на можности за професионална и социјална реализација на млади жени претприемачи;

3) Развивање на платформата FEMTERPRISE (www.femterprise.com)  – иновативна онлајн алатка за поддршка, градење на капацитет, менторство и вмрежување меѓу жени претприемачи ментори, потенцијални клиенти и инвеститори;

4) Поттикнување на создавањето на социјални претпријатија во регионот управувани од жени;

5) Одликување на претприемничка култура и социјалното претприемништво.

За повеќе информации посетете ја нашата веб страна  www.femterprise.com или нашата Facebook страница https://www.facebook.com/femterprise

 

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА

Почитувани  доброволни ментори, бизнисмени, бизнис ангели, инвеститори

 

Ми претставува голема чест да Ве поканам на завршната претприемачка работилница во рамките на проектот  “FEMTERPRISE – Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени“ која ќе се оддржи во периодот  06- 08.11.2017 година во Комплексот Етно село Тимчевски, Старо Нагоричане, Куманово.

Проектниот настан е организиран од страна на проектните партнери “Асоцијацијата на жени претприемачи Уникум-кос” од Куманово и “Вива Пауталиа”, од Ќустендил, Бугарија

Во тек е FEMTERPRISE натпреварот на претприемачки идеи, помеѓу 6 тимови составени од млади жени со претприемачки потенцијал од пограничната зона помеѓу Македонија и Бугарија . Во изминатите 5 месеци младите претприемачки активно и посветено работат на развивање на своите бизнис планови и концепти, коишто финално ќе бидат презентирани на споменатата работилница.

Сметаме дека вашето учество на настанот, со оглед на вашето огромно искуство и знаење, значајно ќе придонесе за унапредување на процесот и ќе претставува извор на мотивација за младите претприемачки.

.

Исто така би сакала да ве замолам  да се регистрирате како бизнис член на проектната платформа  www.femterprise.com  креирана како неформална мрежа на жени претприемачи во регионот и да го потврдите вашето присуство на следната е-маил адреса: unikumkos@yahoo.com

Сите трошоци се на товар на организаторот.

Со почит,

 

 

 

 

 

Меѓугранична мрежа на жени претприемачки соработка меѓу Македонија и Бугарија

На 06, 07 и 08 ноември 2017 година. здружение “Вива ПАУТАЛИА” – Ќустендил и Здружението на жените-претприемачи “Уникум-кос” – Куманово одржаа прекуграничен семинар за консолидирање на Мрежата на жени-претприемачи FEMTERPRISE. Настанот имаше за цел да ја претстави пред ментори, потенцијални инвеститори и заинтересирани страни од Бугарија и Македонија создадените во рамките на проектот “FEMTERPRISE – Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени” 6 концепти за социјални претпријатија. Специјалното прекугранично жири го емитуваше концептот – победник на натпреварот FEMTERPRISE. Победникот тим – “Ресторан за здрава храна Robin Food” ќе добие дополнителна поддршка за реализирање на идејата и станување во реално постоечко социјално претпријатие. За време на семинарот учесниците дискутираа за идеите за обезбедување одржливост и мултипликација на мрежата. Главната цел на проектот FEMTERPRISE е да се подобрат условите за бизнис развој во прекуграничниот регион преку примена на иновативен неформален пристап кон зајакнување на претприемачкиот капацитет на жени-претприемачи на возраст 18-29 години и стимулирање на создавањето на социјални претпријатија. Вкупниот буџет на проектот е 110 217.35 евра, од кои 93 684.73 евра се придонес на ЕУ преку фондовите на ИПА, 9 559.87 евра се национално кофинансирање на Република Бугарија и 6 972.75 евра се национално кофинансирање на Република Македонија. Крајниот рок за имплементација на проектот е 15 месеци. Во рамките на проектот беше создадена платформа за промовирање на женското претприемништво www.femterprise.com која претставува онлајн изразот на создадената во рамките на проектот FEMTERPRISE прекугранична мрежа на жените претприемачи. Мрежата има за цел да им овозможи на жените претприемачи и социјални претприемачи од Бугарија и Македонија да се поврзат со ментори и потенцијални инвеститори како создадат заемно деловни односи. Можете да поставите вашата регистрација како претприемач, ментор или инвеститор во платформата FEMTERPRISE на http://femterprise.com/bp/register/.

 

Фотографија на Femterprise.

Онлајн платформата обезбедува форум за жени  претприемачи од Бугарија и Македонија

Креативноста на жените и претприемачкиот потенцијал се недоволно искористени извори на економски раст и работни места, кои понатаму треба да се развиваат и популаризираат кај потенцијалните инвеститори. Во креирањето и управувањето со бизнисот, жените се соочуваат со повеќе потешкотии од мажите кои првенствено се поврзани со пристапот до финансии, обука, вмрежување и усогласување на бизнисот и семејството.

Проектот FEMTERPRISE – Стимулирање на создавањето на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени – има за цел да обезбеди креативна средина за млади жени претприемачи со цел успешно да создаде сопствени социјални претпријатија и да обезбеди иновативни и одржливи решенија за социјалните и еколошките проблеми во пограничниот регион на Бугарија и Македонија.

Во рамките на проектот, беше развиена платформата www.feterprise.com – иновативна онлајн алатка за поддршка, градење на капацитети, менторство и вмрежување помеѓу ментори на жени претприемачи, потенцијални клиенти и инвеститори.

Платформата може да има корист од:

  1. Секој кој би сакал да го збогати вашето знаење за тоа како се лансира и моделира социјален бизнис;
  2. Дами кои имаат интересни деловни идеи и сакаат да ги презентираат на заинтересираните страни и потенцијалните инвеститори.
  3. Професионалци во сите области кои би сакале да се одвојат од слободното време и да дадат совет на ФЕМПТЕРПРИСЕ – претприемачи како да ги подобрат и реализираат своите идеи;
  4. Потенцијални инвеститори кои сакаат да ги стават своите пари во добри бизнис модели.

Треба само да се регистрирате како претприемач, ментор или инвеститор на https://femterprise.com/bp/register/.

Вкупниот буџет на проектот е 110 217.35 евра, од кои 93 684.73 евра се придонес на ЕУ преку фондовите на ИПА, 9 559.87 евра се национално кофинансирање на Република Бугарија и 6 972.75 евра се национално кофинансирање на Република Македонија. Крајниот рок за имплементација на проектот е 15 месеци.

Фотографија на Femterprise.

Фотографија на Femterprise.

Фотографија на Femterprise.

Младите дами нудат иновативни решенија за  решавање на социјални проблеми во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија

Во текот на  изминативе три месеци учесничките во проектот “FEMTERPRISE – Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени”, поддржани од нивните ментори, ги оформија своите идеи за социјални претпријатија. Шест екипи се натпреваруваа за големата награда – реализацијата на нивното претпријатие.

Во почетокот на ноември тимовите  ги претставија своите концепти пред засегнатите страни и потенцијални инвеститори од регионот, а покрај прекуграничното  жири имаше тешка задача да го прогласи  најдобриот  концепт-победник. По престојната трка, жирито едногласно го избра тимот на Робин Фуд за победник. Специјалната награда на публиката за најпосакуваниот концепт во социјалните мрежи беше доделена на тимот “Заедно”.

Можете да ги видите сите претставени концепти и да дадете своја поддршка за нив ако се регистрирате како претприемач, ментор или инвеститор во онлајн Мрежата на жените-претприемачи   www.femterprise.com. Тимот на  Мрежата има потенцијал да ги соберат менторите и потенцијалните инвеститори за да создадат заемно корисни деловни односи.

Главната цел на проектот FEMTERPRISE е да се подобрат условите за бизнис развој во прекуграничниот регион преку примена на иновативен неформален пристап кон зајакнување на претприемачкиот капацитет на жени-претприемачи на возраст 18-29 години и стимулирање на создавањето на социјални претпријатија.

Вкупниот буџет на проектот е 110 217.35 евра, од кои 93 684.73 евра се придонес на ЕУ преку фондовите на ИПА, 9 559.87 евра се национално кофинансирање на Република Бугарија и 6 972.75 евра се национално кофинансирање на Република Македонија. Крајниот рок за имплементација на проектот е 15 месеци.

 

 

Фотографија на Femterprise.

Фотографија на Femterprise.

Ресторанот за здрава храна ги решава проблемите со дебелината на децата и адолесцентите во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија

На почетокот на ноември 2017 година учесничките во проектот “FEMTERPRISE – Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени”, поддржани од нивните ментори, ги претставија своите концепти за социјални претпријатија пред засегнатите страни и потенцијалните инвеститори од прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија. Прекуграничното жири имаше  тешка задача да го изгласа победничкиот  концепт. Експертите  едногласно го избраа ресторанот  “Робин ФУД“.

Од ноември до јануари екипата на “Робин ФУД“, со помош на професионални ментори и екипата на FEMTERPRISE, напорно работеше на трансформирање на концептот во реално социјално претпријатие. Социјалната мисија на “Робин ФУД“ беше идентификувана, по што учесниците развија детален бизнис план, претпријатието беше регистрирано и продолжи да бара финансирање. Претпријатието  е со седиште во Куманово, Република Македонија, каде што ќе се наоѓа идниот ресторан.

Во рамките на проектот FEMTERPRISE беа развиени и обезбедени вкупно 6 концепти за социјални претпријатија во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија. Можете да ги видите сите претставени концепти и да ја  дадете својата поддршка за нив откако ќе се регистрирате како претприемач, ментор или инвеститор во Мрежата на жените-претприемачи www.femterprise.com.

Мрежата FEMTERPRISE има за цел да им овозможи на жените претприемачи и социјални претприемачи од Бугарија и Македонија да се поврзат со ментори и потенцијални инвеститори како да  создадат заемно деловни односи. Повеќе за FEMTERPRISE и посебно за ресторанот “Робин ФУД“, можете да најдете на  нашата страница на Фејсбук, како и нашето промотивно видео.

Вкупниот буџет на проектот е 110 217.35 евра, од кои 93 684.73 евра се придонес на ЕУ преку фондовите на ИПА, 9 559.87 евра се национално кофинансирање на Република Бугарија и 6 972.75 евра се национално кофинансирање на Република Македонија. Крајниот рок за имплементација на проектот е 15 месеци.

Проектот е ко-финансиран од страна на ЕУ преку Интеррег-ИПА ПРОГРАМА Р.Бугарија – Р.Македонија

 

 

 

 

 

 

 

Фотографија на Femterprise.

 

 

Завршува проектот “FEMTERPRISE – Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени” ко-финансиран од Европската унија преку Програмата Интерег-ИПА за прекугранична соработка Бугарија- Македонија

На 17.01.2018 година  завршува  проектот “FEMTERPRISE – Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите жени”.

FEMTERPRISE даде придонес за подобрување на условите за развој на бизнисот во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија со примена на иновативен неформален пристап кон зајакнување на претприемачкиот капацитет на 30 млади жени-претприемачи и стимулирање на создавањето на социјални претпријатија. Вкупниот буџет на проектот беше 110 217.35 евра, од кои 93 684.73 евра придонес на ЕУ преку фондовите на ИПА, 9 559.87 евра национално кофинансирање на Република Бугарија и 6 972.75 евра национално кофинансирање на Република Македонија.

Специфичниот придонес на проектот за подобрување на конкурентноста на бизнисот во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија се изразува во:

1) Создавање на одржлива прекугранична FEMTERPRISE мрежа на жените претприемачи, која цели да изгради заемно деловни односи како поврзување на жени претприемачи и социјални претприемачи од Бугарија и Македонија со ментори и потенцијални инвеститори. Основоположниците на мрежата – 30 млади жени со претприемачки потенцијал и 30 доброволни ментори, бизнис личности, потенцијални инвеститори и други заинтересирани страни беа идентификувани и вклучени во мрежата преку истражување, спроведено во рамките на проектот.  >а

2) Зајакнување на претприемачкиот капацитет на 30 млади жени на возраст меѓу 18 и 29 години од прекуграничниот регион и создавањето на можности за нивната професионална и социјална реализација преку нивното учество во претприемачки тренинг, онлајн трка и работилница за зајакнување на мрежата FEMTERPRISE каде учесничките ги демонстрираа нивните идеи пред потенцијалните инвеститори и засегнатите страни.

3) Развивањето на платформата FEMTERPRISE– иновативни  онлајн алатка за поддршка, градење на капацитет, менторство и вмрежување меѓу жени претприемачи и ментори, потенцијални клиенти и инвеститори.

4) Поттикнувањето на создавање во регионот на социјални претпријатија управувани од жени преку развој на  6 концепти за социјални претприатија  я и претворањето на едно од нив    >х  во реално постоечко социјално претпријатие.

5) одликување на претприемничка култура и социјалното претприемништво преку платформата и реализираните во рамките на проектот онлајн промотивна кампања, промотивни материјали, Прирачник за социјално претриемништво  >з    .

Крајниот рок за имплементација на проектот беше 15 месеци. Проектот се спроведе од Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС” – Куманово во соработка со здружението “Вива михалица” – Ќустендил.

Повеќе за FEMTERPRISE можете да дознаете на www.femterprise.com и https://www.facebook.com/femterprise/