ЗАЕДНО СМЕ ПОСИГУРНИ И СМЕЛО ЧЕКОРИМЕ КОН УСПЕХОТ!

КЛУБ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ Клубот на претприемачи е наменет за новите и потенцијалните претприемачи. И со членството во Клубот на претприемачи станувате член на Собранието на Здружението, може да присуствувате на редовните состаноци и да придонесете со Вашиот ангажман, идеи и сугестии. Но, членството на Клубот на претприемачи има и посебни бенефиции.   ОСНОВЕН КЛУБ Доколку се […]