About us

Details for the organization

Association of women entrepreneurs,, UNIKUM-KOS ,, was founded in September 2013 as an association of citizen founded by women entrepreneurs the leadership of President Sonja Stojanovska, Master of Business Sciences. Association of Women Entrepreneurs “UNIKUM-KOS” is a civil society association founded by women entrepreneurs. The association was established with the purpose to build socio-professional capacity and provide networking between women in the business sector at local, regional, national and international level in order to develop their own business. Our activities are oriented towards improving the competitiveness of local and regional female-run businesses by identifying a variety of opportunities and needs and using the available domestic and foreign resources (partners, knowledge, new markets, capital, technology). So far we have established working relations and signed a Memorandum of Cooperation with several organizations working in the field of capacity building and empowerment of women, youth and marginalized groups. Although a relatively young organization, we had many opportunities to build our organizational capacity by actively participating in regional and international initiatives, projects, conferences, seminars and trainings of great importance, among which: Project “Women Entrepreneurship – A job creation engine for South East Europe”, implemented by Association of Business Women of Skopje; “Sharing experience, networking and business collaboration”– regional conference and B2B meetings in Skopje; Project “Expansion of small businesses” supported by USAID for Northeastern region EU leader 2014; Congress and B2B meetings under the patronage of the Chamber of Commerce of Serbia and the Association of Business women of Serbia; Project “Balkan Women Coalition for professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science” – based on the longstanding cooperation between the participating organizations from 8 countries in the Balkan region. Unikum-Kos has participated as a partner organization of the Association of SOS from Kumanovo in the project “We build bridges of gender equality” – funded by General Secretariat of the Government of Republic of Macedonia. “UNIKUM-KOS” will act as Lead Partner in the current project and will be responsible for the general coordination, management and implementation of the operation in line with the provisions of the subsidy contract.

Objectives

The association is established in order to provide connectivity to women in the business sector at the local, regional, national and international level in order to develop their own business, presenting variety of opportunities and needs, and on that basis identifying and using available domestic and foreign resources( partners, knowledge, new markets, capital, technology)

 • So far we have established cooperation with several organizations and they have signed a Memorandum of Cooperation:
 • Foundation for Development of Small and Medium Enterprises from Kumanovo
 • SOS civil organization which deals withal forms of violence
 • SA Employment agency of the Republic of Macedonia in Kumanovo
 • Association of Business Women of Skopje-a member of the women’s world
 • Organization
 • Municipality of Staro Nagorichane
 • Business Confederation of Republic of Macedonia
 • Union of Chambers of Commerce of Republic of Macedonia
 • Foundation for Management and Industrial Development
 •  Chamber of Commerce of Republic of Serbia
 • SELENA – Bulgaria
 • SEGE – Greece
 • Ministry of Economy of Republic of Macedonia
 • VIVA PAUTALIA -Bulgaria
 • Bussines angels association from Macedonia

Фотографија на Unikumkos Kumanovo.

Приказната на Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС“ претставува вистински синоним за социјалното претприемништво. Од нејзиното основање во 2013 година, па до денес, Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС“ го промовира и унапредува претприемништвото како столб на локалниот економски развој. Преку директна поддршка на 3 успешни стартап компании, во Р. Македонија, Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС“ учествува во креирањето на над 30 работни места, во најголем дел млади луѓе. Една од примарните цели на асоцијацијата е да нуди постојана поддршка за младите кои сакаат да започнат сопствен бизнис, со цел да се зголеми нивната вработеност преку зајакнување на нивните вештини и компетенции за (само)вработување. Во рамки на платформата за жени претприемачи “ФЕМТЕРПРИСЕ“, која е главна компонента на Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС“, се нудат специјализирани услуги преку кои заинтересираните можат полесно да започнат и водат сопствен бизнис. Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС“ организира и тематски обуки, Б2Б настани за вмрежување, специјализирана бизнис поддршка, како и програма за развој и имплементација на проекти. Повеќе млади луѓе учествувале во настаните и повеќе од 30 луѓе посетувале обуки на теми поврзани со социјалното претприемништвото. Асоцијација на жени претприемачи “УНИКУМ-КОС“ Е ИМПЛЕМЕНТАТОР НА ПРОЕКТОТ “ФЕМТЕРПРИСЕ- Поттикнување на создавање социјални претпријатија преку јакнење на претприемачкиот потенцијал кај младите жени“, финансиран од Европската унија.

УНИКУМ-кос е асоцијација со мисија за обезбедување работилници за бизнис основи, сметководствени технологии и бизнис апликации за продуктивност / софтвер за сопственици на бизниси, сметководители и секој што размислува за отпочнување на бизнис.
Тука сме да  одговориме на прашања често поставувани  од страна на сопствениците на малите бизниси, вклучувајќи ги:

Сметководство и даночна евиденција: Како да ги пратите своите приходи и расходи? Колку долго ги чувате евиденциите?
Зошто евиденцијата е толку важна? Финансиски извештаи и финансирање.
Даноци-Дали ми требаат вработени? Што треба да знам за даноците на плати и плати?
Плаќање даноци – Како да платам даноци? Кои се проценетите исплати? Данок на продажба?
Дали ми е потребен сметководител?
Креирање и одржување на темелни деловни записи е од суштинско значење. Овие записи ќе ви помогнат да ги анализирате профитабилноста на вашиот бизнис, да останете без проблеми со даночните власти, да ги одржувате позитивните односи со клиентите и продавачите и да го заштитите бизнисот од тужби. Во најголем дел, можете да изберете кој било систем за евиденција кој работи за вас. Сепак, законите и најдобрите практики бараат / сугерираат специфични методи за чување на евиденција и должина на време за да се задржат различни типови на записи