“ПРОАКТИВА- жени двигатели на економијата“

Проект “ПРОАКТИВА – жени двигатели на економијата“  е со цел   унапредување на претприемачките вештини кај жените. Врз основа  на  спроведеното  истражување од страна на тимот на Асоцијација на  жени претприемачи “УНИКУМ-кос“ со кои предизвици се соочуваат жените  претприемачки, дојде до резултат дека постои интерес да се  организираат   обуки за  унапредување на претприемачките вештини кај жените и тоа на темите подолу предложени  :

  1. Напредни техники и вештини за ефективна  деловна комуникација
  2.  ДЕЛОВНО И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ/ПРАКТИЧНА ИЗРАБОТКАНА ДЕЛОВЕН БИЗНИС ПЛАН
  3. ПРАКТИЧНА ИЗРАБОТКА НА ДЕЛОВЕН БИЗНИС ПЛАН (финансиски дел)
  4.  Финасиските можности на жени претприемачи
  5.  ПРАВНАТА РАМКА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА   

 

Сите жени претприемачки и жени со претприемачки дух, потенцијални жени претприемачи, менаџери, управители, лидери можат да се пријават на обуките кои ќе се реализираат во наредниот период, 23.02.2018, 26.02.2018, 1.03.2018,5.03.2018, 9.03.2018 од 15:00-21:00,  во сала за состаноци -Комитет, Куманово.  Пријавување ќе се врши преку потполнување на прашалникот, кој може да се најде тука :   Прашалник    и истиот да се прати  на нашиот  маил:  unikumkos@gmail.com ; unikumkos@yahoo.com .

Проектот е кофинансиран од Министерството за економија РМ

 

 

Тимот на проектот “  ПРОАКТИВА- жени двигатели на економијата“со задоволство поканува претставник од вашата организација на еднодневна обука посветена на “Напредни техники и вештини за ефективна  деловна комуникација  “ која ќе се одржи 23.02.2018  од 15 оо- 21 00,  во сала за состаноци- КОМИТЕТ, Куманово.

Главниот фокус на првата обука ќе биде како да се стекнат со практични вештини за деловна комуникација, воспоставување на позитивни професионални односи со клиентите и соработниците  и пристап на преговарање базиран на остварување и задржување на добри деловни релации.

 

Проектот е финансиски поддржан од Министерство за економија, а го спроведуваатАсоцијација на жени претприемачи УНИКУМ-кос, Куманово.

pokana 23.02.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *