Онлајн платформата обезбедува форум за жени претприемачи од Бугарија и Македонија

Онлајн платформата обезбедува форум за жени претприемачи од Бугарија и Македонија

Креативноста на жените и претприемачкиот потенцијал се недоволно искористени извори на економски раст и работни места, кои понатаму треба да се развиваат и популаризираат кај потенцијалните инвеститори. Во креирањето и управувањето со бизнисот, жените се соочуваат со повеќе потешкотии од мажите кои првенствено се поврзани со пристапот до финансии, обука, вмрежување и усогласување на бизнисот и семејството . Повеќе информации тука : IZVESTUVANJE