ЗАЕДНО СМЕ ПОСИГУРНИ И СМЕЛО ЧЕКОРИМЕ КОН УСПЕХОТ!

КЛУБ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ

Клубот на претприемачи е наменет за новите и потенцијалните претприемачи. И со членството во Клубот на претприемачи станувате член на Собранието на Здружението, може да присуствувате на редовните состаноци и да придонесете со Вашиот ангажман, идеи и сугестии. Но, членството на Клубот на претприемачи има и посебни бенефиции.

 

ОСНОВЕН КЛУБ

Доколку се согласувате со целите на Здружението, сакате да се вклучите во активностите кои ги превземаме и да придонесете кон остварување на целите, приклучете се кон Основниот клуб. Ќе станете член на Собранието, ќе имате можност да присуствувате на редовните состаноци и да придонесете со Вашиот ангажман, идеи, сугестии…

КЛУБ НА ВОЛОНТЕРИ

Клубот на волонтери е за лицата кои сакаат да придонесат кон активностите на Здружението преку волонтерска работа. Волонтерската работа е одличен начин да се запознаете со работата на Здружението, да го дадете Вашиот придонес кон заедницата и да си обезбедите референци за Вашиот понатамошен кариерен развој.